Gyimesiné dr. Nyul Beáta
Ügyvéd

Gyímesiné dr. Nyúl Beáta

Gyimesiné dr. Nyul Beáta

1992-ben szereztem jogi diplomát a Pécsi Janus Pannónius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.
Ügyvédi irodámat 1996-ban nyitottam meg Bicskén, egyszemélyes irodaként.

Tevékenységi területeim:

Gazdasági jog(gazdasági társaságok alapítása, módosítása, átalakulása, üzletrész átruházás, végelszámolási eljárás, teljes körű jogi ügyintézés /elektronikus úton/)
Polgári jog (szerződések: adásvételi, ajándékozási, csere, tartási, életjáradéki, öröklési, vállalkozási, megbízási, bérleti, haszonbérleti, letéti, vegyes. Egyéb okiratok szerkesztése, a szerződések során teljes körű ügyintézés, társasház alapítása, polgári perben képviselet ellátása, hagyatéki eljárás során képviselet ellátása, alapítványok, társadalmi szervezetek alapítása, cégek képviselete, tanácsadás)
Ingatlan adás-vétele, ajándékozási szerződés tulajdoni lapok beszerzése, telekalakításokkal kapcsolatos jogi képviselet, Termőföldnek minősülő ingatlanokkal kapcsolatos ügyek: adás-vételi szerződések készítése, elővásárlási jogok kapcsán eljárás, ingatlan-nyilvántartási bejegyzések során képviselet
Családjog: vagyonjogi szerződés, egyezség során közreműködés, tanácsadás
Munkajog: munkaszerződés, tanulmányi szerződés, és egyéb szerződések, okiratok készítése, munkajogi tanácsadás, perbeli képviselet ellátása.
Közigazgatási eljárás (gyámügy stb.) során képviselet ellátása, tanácsadás.
Nagyobb térkép

Az iroda elérhetőségei:

Cím: BICSKE, Szent István út 35.

Telefon: +36 22 / 350-326
Mobil: +36 30 / 934-1223
.
e-mail: gyimesine.dr.nyul@t-online.hu

Ügyfélfogadás munkanapokon, (telefonon) előre egyeztetett időpontban.

QR 
(Quick Response) kód